#
Address: Head Office, New Tehri, Uttarakhand-249001    tgdcbt@gmail.com

Branches

Branches

SR.NO. BRANCH NAME CONTACT PERSON CONTACT NUMBER PINCODE
1 HEAD OFFICE SOHAN PAL SINGH RANA 8192096524 249001
2 NEW TEHRI NIDHI RANA 8192096524 249001
3 EVENING NEW TEHRI P.L RATURI 8192096528 249001
4 BAURARI SANJEEV AWASTHI 8192096529 249001
5 CHAMBA JABER SINGH 8192096530 249001
6 BADSHAHITHAUL AJEET BISHT 8192096531 249001
7 NARENDRANAGAR BHARTENDU DHYANI 8192096532 249001
8 HILL CAMPUS ABBAL DAS 8192096533 249001
9 MUNI-KI-RETI S S RAWAT 8192096534 249001
10 DHALWALA PANKAJ NEGI 8192096535 249001
11 EVENING DHALWALA KAVITA 8192096536 249001
12 TAPOVAN R.K.PURI 8192096537 249001
13 KIRTINAGAR RAM PRAKASH GAUTAM 8192096538 249001
14 CHAURAS DINESH SINGH RAWAT 8192096539 249001
15 BADIYARGARH HIMSHREE MAMGAIN 8192096540 249001
16 KANDIKHAL PRIYANKA NEGI 8192096541 249001
17 GHANSALI KULDEEP SAKLANI 8192096542 249001
18 CHAMIYALA MOHAN LAL 8192096543 249001
19 DEVPRAYAG AKHILESH NEGI 8192096544 249001
20 HINDOLAKHAL SANGEETA KUKRETI 8192096545 249001
21 ANJANISAIN NARESH KUMAR 8192096546 249001
22 JAKHNIDHAR ATUL SINGH RAWAT 8192096547 249001
23 LAMBGAON RAJENDRA PRASAD BALOONI 8192096548 249001
24 RAJAKHET ASHOK NAUTIYAL 8192096549 249001
25 MUKHEM AMIT DIMRI 8192096550 249001
26 CHHAM GAURAV BISHT 8192096551 249001
27 THATYUR VINOD SINGH 8192096552 249001
28 NAINBAG DEEWAN DAS 8192096553 249001
29 GAJA ANUPRIYA 8192096554 249001
30 KHARI SHAILENDRA JOSHI 8192096556 249001
31 KOTI COLONY RAKHI KAUSHAL 8192096557 249001
32 MAYALI BHAGAT LAL 8192096558 249001
33 SIDHSAUR SANJAY BHATT 8192096559 249001
34 SUMARI VARUN RATURI 8192096560 249001
35 BAURARI STADIUM VIJAY SINGH PANWAR 8192096561 249001
36 MARODA PUL MAYANK BADHANI 7253050528 249001